BIURO:


ul. Ozimska 14-16

lok. 314 a

(III piętro RZEMIEŚLNIK)

45-057 Opole


+48 501278008


slovik@slovik.com.pl Biuro czynne 9.30 - 16.00

Tłumacz przysięgły

języka angielskiego


mgr Alina Ostrowska-Mroczek


+48 501278008

alina.mroczek@slovik.com.pl


 

Tłumacz przysięgły

języka angielskiego


dr Iwona Sikora


+48 603792986
iwona.sikora@slovik.com.plTŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE
  Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) wszystkich dokumentów, również w trybie ekspresowym.


  Przykładowa cena tłumaczenia przysięgłego

dokumentów polskich:

 • Zaświadczenie o niekaralności: 80 zł
 • Odpis skrócony aktu urodzenia: 60 zł
 • Odpis zupełny aktu urodzenia: 100 zł
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa: 80 zł
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa: 100 zł
 • Dyplom ukończenia studiów: 80 zł
  Przykładowa cena tłumaczenia przysięgłego
dokumentów angielskich:
 • Akt urodzenia: 80 zł
 • Akt małżeństwa: 80 zł
 • Dowód rejestracyjny DVLA: 100 zł

 


TŁUMACZENIE PRAWNE, PRAWNICZE
 I BIZNESOWE
   Specjalizujemy się w tłumaczeniu dokumentów urzędowych dla sądów, kancelarii notarialnych i prawnych, firm podatkowych i biznesu.


  Tłumaczymy:


 • umowy,
 • wyroki i decyzje,
 • korespondencję handlową,
 • sprawozdania finansowe i raporty,
 • memoranda,
 • faktury,
 • pisma oraz dokumenty wykorzystywane w międzynarodowym obrocie prawnym i gospodarczym,
 • strony www i inne.


TŁUMACZENIE USTNE
  Wykonujemy tłumaczenia ustne podczas spotkań urzędowych, rozmów handlowych, prezentacji, negocjacji oraz we wszystkich innych sytuacjach, w których potrzebna (lub wymagana prawem) jest obecność tłumacza, na przykład:


 • czynności notarialne,
 • procedury urzędowe,
 • śluby,
 • rozprawy sądowe,
 • konferencje (tłumaczenie symultaniczne).

  Tłumaczenie konferencyjne (kabinowe, symultaniczne) wymaga obecności dwóch tłumaczy.

 

PRZEKŁAD TEKSTÓW
  Tłumaczymy teksty literackie i naukowe o szerokiej tematyce i rozmaitej objętości, od streszczeń przez artykuły, prace naukowe i inne publikacje po książki. Wszystkie teksty są weryfikowane przez drugiego tłumacza, a w przypadku tłumaczenia na język angielski korygowane przez native speakera.

 

KOREKTA I UWIERZYTELNIANIE TŁUMACZEŃ
  Przyjmujemy tłumaczenia sporządzone przez innych tłumaczy lub klienta do korekty lub uwierzytelnienia.

Korzystamy z najnowszych baz danych tłumaczeń, obowiązujących aktów prawnych oraz profesjonalnych narzędzi wspomagających tłumaczenie (TRADOS Studio 2017, ABBYY FINE READER 12, MS OFFICE Professional 2015, EURLEX), gwarantując spójność terminologii przyjętej w określonej branży lub organizacji określonego klienta, z możliwością dostępu do dedykowanej bazy danych.